Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

border=0
Polityka Prywatności
 
1300 Altura Road
Fort Mill, SC 29708
 
 
 
TRAKTUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ POWAŻNIE. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej Polityki Prywatności. Ta Polityka Prywatności ma zastosowanie do korzystania ze Stron (jak podano poniżej) przez profesjonalistów (&bdquoCiebie&rdquo), którzy są członkami IBOCity i jej filii, oddziałów oraz partnerów marketingowych. 


IBOCity zobowiązuje się do przestrzegania Twojej prywatności i bezpieczeństwa i pragnie Ci zapewnić możliwie najlepsze doznania online. W tym celu chcemy, abyś zrozumiał jakiego rodzaju informacje gromadzimy od Ciebie, w jaki sposób te informacje są wykorzystywane i chronione oraz jak możesz kontrolować ich wykorzystywanie. 

Gromadzone informacje:

W przypadku każdego gościa naszej witryny internetowej, nasz serwer automatycznie rozpoznaje wyłącznie nazwę domeny użytkownika, ale nie jego adres e-mail (tam, gdzie to możliwe). Gromadzimy tylko nazwy domen, adresy poczty elektronicznej gości odwiedzających naszą witrynę, adresy elektroniczne osób komunikujących się z nami przy pomocy tej poczty, sumaryczne informacje, na których stronach użytkownicy uzyskują dostęp lub odwiedzają nas, specyficzne informacje o użytkownikach, na których stronach uzyskują dostęp lub odwiedzają nas oraz informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników, takie jak informacje na potrzeby analiz i/lub informacje dotyczące rejestracji na stronie internetowej. Dodatkowe informacje uzyskiwane są od subskrybentów (osób, które decydują się na zakup dowolnych produktów lub usług). 

Jeśli zdecydujesz się na zakup jakichkolwiek usług lub produktów na stronie IBOCity, musimy otrzymać od Ciebie numer Twojej karty kredytowej, datę jej ważności, rodzaj karty (Visa, MasterCard, Discover lub American Express) oraz dane do faktury, w celu zakwalifikowania, a następnie obciążenia Cię za wybrane usługi lub produkty. Podsumowując, przetwarzamy dane osobowe gromadzone na naszej witrynie w celu:

W celu przetwarzania transakcji przy pomocy kart płatniczych, podawane kwoty zakupu i wyszczególnione powyżej informacje o kartach kredytowych są w sposób bezpieczny przekazywane do dostawcy usług przetwarzania naszych transakcji. Te informacje są przekazywane WYŁĄCZNIE do celów przetwarzania transakcji przy pomocy kart kredytowych i nie są ujawniane żadnym stronom trzecim. 

Informacje są wykorzystywane do: 

Informacje gromadzone przez nas są wykorzystywane do poprawiania treści naszej witryny, do personalizacji treści i/lub układu naszej witryny dla poszczególnych odwiedzających oraz do powiadamiania użytkowników o aktualizacjach naszej witryny. Informacje nie są udostępniane żadnym organizacjom w celach komercyjnych. 

Nigdy nie ujawniamy Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej uprzedniej, wyraźnej zgody, z wyjątkiem ich ujawniania innym firmom z naszej grupy firm i witryn partnerskich, nabywców naszego biznesu oraz w przypadku konieczności przetwarzania transakcji przy pomocy Twojej karty kredytowej (jak podano wyżej) lub w przypadku konieczności podporządkowania się ewentualnym wymogom prawnym albo państwowym w zakresie ujawniania (na przykład, w przypadku nakazu sądu dotyczącego ujawnienia domniemanej działalności przestępczej związanej z wykorzystaniem witryny, w celu ochrony interesu publicznego). 

Firmom, które zapewniają treści dla niektórych elementów naszej witryny, może zostać udzielony ograniczony dostęp Twoich informacji, zarówno danych zbiorczych jak i danych umożliwiających identyfikację użytkownika, jeśli subskrybujesz jedną z ich powiązanych usług, kupujesz ich produkty lub wyrazisz zgodę na przekazywanie informacji do Ciebie. IBOcity nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani za treści zamieszczane w witrynach tych partnerów. 

Niewłaściwe wykorzystywanie lub nieuprawniony dostęp do Twoich danych osobowych może doprowadzić do natychmiastowego działania ze strony. 

Wykorzystywanie plików cookie:

Wykorzystujemy pliki cookie w celu gromadzenia preferencji użytkowników, rejestrowania informacji o sesji (takich jak przedmioty dodawane do koszyka przez użytkownika), rejestrowania informacji specyficznych dla użytkownika, które określają, jakie strony zostały odwiedzone oraz do personalizacji treści witryny w oparciu o typ przeglądarki użytkownika lub inne informacje wysyłane przez użytkownika. 

Usunięcie adresu:

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać od nas wiadomości e-mail w przyszłości, powiadom nas o tym, wysyłając e-mail na powyższy adres, dzwoniąc do nas na powyższy numer telefonu lub pisząc do nas na powyższy adres korespondencyjny. 

Przesyłki pocztowe:

Jeśli podasz nam swój adres pocztowy online, możesz otrzymywać okresowe informacje na temat nowych produktów i usług lub zbliżających się wydarzeń. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać takich wiadomości, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na powyższy adres, dzwoniąc do nas na powyższy numer telefonu lub pisząc do nas na powyższy adres korespondencyjny. PODAJ NAM SWOJE NAZWISKO I ADRES. Zapewnimy usunięcie Twojego nazwiska z listy. 

Kontakt telefoniczny:

Z osobami, które podadzą nam swój numer telefonu,online możemy kontaktować się telefonicznie z informacjami dotyczącymi nowych produktów i usług lub nadchodzących wydarzeń. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać od nas wiadomości e-mail w przyszłości, powiadom nas o tym, wysyłając e-mail na powyższy adres, dzwoniąc do nas na powyższy numer telefonu lub pisząc do nas na powyższy adres korespondencyjny. 

Serwery reklamowe stron trzecich:

Nie współpracujemy z żadnymi firmami oferującymi serwery reklamowe ani nie mamy z nimi specjalnych relacji. 

Zmiany dotyczące polityki:

Możemy, od czasu do czasu, wykorzystywać informacje o użytkowniku do nowych, nieoczekiwanych zastosowań, nie podanych wcześniej w naszej polityce prywatności. Gdyby w przyszłości nasze praktyki w zakresie wykorzystywania informacji uległy zmianie, podamy informacje na ten temat na naszej witrynie, zapewniając Ci możliwość rezygnacji z tych nowych zastosowań. Jeśli masz obawy co do sposobu wykorzystywania podanych przez Ciebie informacji, powinieneś co jakiś czas sprawdzać nasza politykę w tym zakresie na. Użytkownicy mogą zabronić wykorzystywania swoich informacji do celów innych niż te, do których zostały one podane, wysyłając e-mail na powyższy adres, dzwoniąc do nas na powyższy numer telefonu lub pisząc do nas na powyższy adres korespondencyjny. 

Dostęp do danych osobowych:

Na żądanie zapewniamy odwiedzającym witrynę dostęp do wszystkich informacji (łącznie z zastrzeżonymi informacjami), jakie gromadzimy na ich temat. Chronimy te informacje, dokładnie sprawdzając tożsamość osoby żądającej dostępu do nich. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych informacji, wysyłając e-mail na powyższy adres lub pisząc do nas na powyższy adres korespondencyjny. 

Poprawki danych osobowych:

Na żądanie zapewniamy użytkownikom możliwość wprowadzania poprawek do informacji kontaktowych, finansowych i/lub unikalnych identyfikatorów. Użytkownicy mogą zlecić wprowadzenie poprawek do tych informacji, wysyłając e-mail na powyższy adres, dzwoniąc do nas na powyższy numer telefonu lub pisząc do nas na powyższy adres korespondencyjny. 

Bezpieczeństwo witryny:

Podczas przekazywania i odbioru danych osobowych użytkownika przez naszą witrynę, zawsze stosujemy technologie szyfrowania zgodne z branżowymi standardami. Dysponujemy odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, stosowanymi w naszych obiektach fizycznych w celu ochrony danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub wprowadzaniem zmian informacji, które otrzymujemy od Ciebie i przechowujemy w naszej witrynie. Jeśli odnosisz wrażenie, że ta witryna nie stosuje podanej polityki w zakresie ochrony informacji, możesz skontaktować się z nami pod powyższymi adresami lub numerami telefonów albo skontaktować się z jednostkami stanowymi lub lokalnymi Better Business Bureau albo Federalną Komisją Handlu, pod numerem telefonu 202.FTC-HELP (202.382.4357) lub drogą elektroniczną pod adresem http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm.