Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

Ochrana osobních údajů

BEREME VAŠE SOUKROMÍ VÁŽNĚ. Přečtěte si prosím následující text a získejte více informací o ochraně osobních údajů. Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na použití Stránek (jak je definováno níže) profesionály („vámi“), kteří jsou členy IBOcity a jeho partnerských společností, afiliací a marketinkových partnerů.

IBOcity je zavázána k ochraně Vašeho soukromí a zabezpečení a chce Vám poskytnout tu nejlepší možnou zkušenost online. Za tím účelem chceme, abyste chápali, jaké informace o Vás shromažďujeme, jak jsou tyto informace použity a zabezpečeny a jak můžete kontrolovat jejich užití.

Shromažďované informace:

U každého návštěvníka naší webové stránky náš server automaticky identifikuje pouze jméno domény, nikoliv však e-mailovou adresu (je-li to možné). Shromažďujeme pouze názvy domén, e-mailové adresy návštěvníků našich webových stránek, e-mailové adresy těch, kteří s námi komunikují e-mailem, shromažďujeme informace o tom, na které stránky zákazník vstupuje nebo je navštíví, informace o tom, na které stránky zákazníci vstupují nebo je navštěvují s informacemi o uživateli, a informace dobrovolně poskytnuté zákazníkem, například informace z průzkumů nebo registrace stránek. Další informace jsou shromažďovány od předplatitelů (tedy těch, kdo se rozhodnout zakoupit nějaký produkt nebo službu).

Rozhodnete-li se koupit nějaký produkt nebo službu z IBOcity, budeme potřebovat číslo Vaší kreditní karty, datum expirace kreditní karty, typ kreditní karty (Visa, MasterCard, Discover, nebo American Express) a fakturační jméno a adresu, abychom mohli ověřit splnění podmínek a provést fakturaci za tyto služby a produkty. Zpracováváme tedy osobní informace získané prostřednictvím našich webových stránek za účelem:

Částka k platbě a informace o kreditní kartě budou bezpečně předány poskytovateli transakčních služeb za účelem zpracování transakce kreditní kartou. Tyto informace jsou předávány VÝHRADNĚ za účelem zpracování platby kreditní kartou a nejsou zpřístupněny žádné další třetí straně.

Použití informací:

Informace, které shromažďujeme, jsou použity ke zlepšení obsahu našich webových stránek, k přizpůsobení obsahu a rozložení stránky pro každého jednotlivého návštěvníka a k informování zákazníků o aktualizacích našich Webovoých stránek. Informace nejsou sdíleny s dalšími organizacemi za jakýmkoliv komerčním účelem.

Nikdy neprozradíme Vaše osobní identifikovatelné informace žádné třetí straně bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu, kromě společností v rámci naší skupiny společností a partnerských stránek, kupujících našeho byznysu a pro potřeby zpracování Vaší platby kreditní kartou (jak je uvedeno výše) nebo v souladu s případnými právními či vládními požadavky na poskytnutí informací (například v případě soudního příkazu vyžadujícího poskytnutí informací o domnělé nezákonné aktivitě spojené s použitím stránek, nebo za účelem ochrany veřejného zájmu).

Společnosti, které poskytují obsah části našich stránek, mohou získat omezený přístup k Vašim informacím, jak k personalizovaným, tak k souhrnným údajům, pokud se rozhodnete přihlásit k odběru některé z jejich přidružených služeb, nákupu jejich produktů nebo poskytnete souhlas s odebíráním informací, které Vám budou posílat. IBOcity není odpovědná za ochranu osobních údajů nebo obsah těchto partnerských serverů.

Zneužití nebo neautorizovaný přístup k Vašim osobním informacím povede ke striktní a okamžité akci ze strany IBOcity.

Použití cookies:

Používáme cookies za účelem ukládání preferencí návštěvníků, zaznamenávání informací o odběrech (například jaké položky uživatelé přidali do svého nákupního košíku), zaznamenávání personalizovaných informací o tom, na jaké stránky uživatel vstupuje a navštěvuje, a za účelem přizpůsobení obsahu Webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníka nebo dalších informací, které návštěvník odešle.

Odstranění adresy:

Pokud od nás nechcete v budoucnu dostávat e-maily, dejte nám prosím vědět odesláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou výše, zavolejte na výše uvedené telefonní číslo nebo napište na uvedenou poštovní adresu.

Dopisy odeslané poštou:

Pokud zadáte online Vaši poštovní adresu, můžete dostávat pravidelné dopisy s informacemi o nových produktech a službách nebo nadcházejících akcích. Pokud si nepřejete dostávat takové dopisy, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na emailovou adresu uvedenou výše, zavolejte na výše uvedené telefonní číslo nebo napište na uvedenou poštovní adresu. UVEĎTE PROSÍM PŘESNÉ JMÉNO A ADRESU. Zajistíme, aby bylo Vaše jméno smazáno ze seznamu.

Telefonický kontakt:

Pokud zadáte online své telefonní číslo, můžete být telefonicky kontaktováni s informací o nových produktech a službách nebo nadcházejících akcích. Pokud si nepřejete dostávat takové telefonáty, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na emailovou adresu uvedenou výše, zavolejte na výše uvedené telefonní číslo nebo napište na uvedenou poštovní adresu.

Reklamní servery třetích stran:

Nespolupracujeme ani nemáme žádný speciální vztah se společnostmi provozujícími reklamní severy.

Změny ustanovení:

Čas od času můžeme použít informace o zákazníkovi za novým, nepředpokládaným účelem, který nebyl dříve uveden v ustanovení o ochraně soukromí. Pokud se v budoucnosti změní praxe týkající se informací, budeme Vás informovat uvedením změn Pravidel ochrany osobních údajů na našich Webových stránkách a dáme Vám možnost rozhodnout se pro neúčast na těchto změnách. Zajímá-li Vás, jak jsou Vaše informace používány, pravidelně sledujte vaši Webovou stránku. Zákazníci mohou zabránit použití jejich informací jiným způsobem, než byly původně shromažďovány, zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu, telefonátem na výše uvedené telefonní číslo nebo písemně na výše uvedenou poštovní adresu.

Přístup k osobním informacím:

Na základě žádosti poskytujeme návštěvníkům stránek přístup ke všem informacím (včetně soukromých informací), které o nich máme uložené. Chráníme tyto informace pečlivou kontrolou identity žadatele. Zákazníci mohou získat tyto informace na základě zaslaného e-mailu na e-mail uvedený výše nebo písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou poštovní adresu.

Oprava osobních informací:

Na základě žádosti nabízíme návštěvníkům možnost opravy nepřesností kontaktních informací, finančních informací nebo jedinečných identifikátorů. Zákazníci mohou žádat o takovou opravu informací zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou výše, telefonátem na výše uvedené telefonní číslo nebo na základě žádosti zaslané na výše uvedenou poštovní adresu.

Bezpečnost stránky:

Pro přenos a příjem dat o zákazníkovi vyměňovaných s naší stránkou vždy využíváme technologie šifrování, které jsou standardem pro dané odvětví. V zázemí disponujeme vhodnými bezpečnostními opatřeními za účelem ochrany před ztrátou, zneužitím a změnou informací, které jsme získali od Vás prostřednictvím naší webové stránky. Myslíte-li si, že tato stránka nedodržuje uvedené postupy ochrany informací, můžete kontaktovat na výše uvedených adresách nebo telefonních číslech nebo kontaktovat státní nebo místní pobočku Better Business Bureau nebo Federal Trade Commission telefonicky na čísle 202.FTC-HELP (202.382.4357) nebo elektronicky http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm.