Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano   Україньска  

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNET SERVICES CORPORATION

Datum poslední aktualizace / datum platnosti: 31. března 2024

Tyto Zásady ochrany osobních údajů InterNet Services („Zásady ochrany osobních údajů“) popisují, jak společnost InterNet Services Corporation a její afiliace („my“, „naše“ nebo „nás“) shromažďuje, používá a sdílí vaše Osobní informace (jak je definováno níže) v průběhu poskytování produktů a služeb prostřednictvím jakékoliv webové stránky nebo mobilní aplikace, kterou vlastníme nebo provozujeme, v každém případě bez ohledu na to, zda jsou přístupné prostřednictvím počítače, mobilního zařízení nebo jiné technologie („Stránka“ a společně „Stránky“) nebo jinak prostřednictvím používání jakýchkoliv Stránek. Používáním Stránek vyjadřujete souhlas se všemi podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a s v tom okamžiku aktuálními podmínkami používání, kterými se Stránky řídí. Pokud nesouhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů nebo platnými podmínkami používání, kterými se řídí Stránky, nepoužívejte Stránky a neposkytujte nám žádné osobní informace.

Shromažďované informace

Osobní informace“ jsou informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce, zejména například včetně jména, poštovní adresy, telefonního čísla (čísel), e-mailové adresy, data narození, uživatelského jména a hesla, údajů o používání webu (včetně informace o prohlížeči zařízení a operačním systému, adresy internetového protokolu (IP) a MAC (Media Access Control), historie procházení (včetně dat, časů a cest kliknutí), informace o vyhledávání zařízení a údaje o geolokaci zařízení (souhrnně „Údaje o používání“) a platební a fakturační údaje. Osobní informace nezahrnují veřejně dostupné informace. Když navštívíte, používáte nebo se registrujete na Stránkách, objednáváte produkty nebo služby prostřednictvím kterékoliv ze Stránek, sdílíte jakékoliv své Osobní informace s vaším uplinem prostřednictvím kterékoliv ze Stránek, účastníte se průzkumů, dotazníků, anket a akcí, žádáte o informace, posíláte komentáře, zpětné vazby, videa, zprávy, fotografie nebo další obsah na nebo prostřednictvím Stránek nebo se účastníte webových vysílání, chatovacích místností, fór, nástěnek, blogů nebo jiných interaktivních funkcí jakékoliv ze Stránek, nebo jinak komunikujete nebo reagujete prostřednictvím kterékoliv ze Stránek, shromažďujeme od vás určité Osobní informace. Jak shromažďujeme vaše Osobní informace, závisí na tom, jak používáte Stránky a jak s námi komunikujete. Můžeme shromažďovat také demografické informace, například váš věk, pohlaví a etnický původ. Když poskytnete své platební údaje prostřednictvím kterékoli Stránky za účelem nákupu čehokoliv prostřednictvím Stránek, například předplatné, podpůrné materiály obsah nebo podobné materiály, včetně čísel vašich kreditních karet a dat expirace, budou tyto informace související s platbou okamžitě přeneseny poskytovateli zpracování plateb, který je třetí stranou, za účelem zpracování vaší platby a tyto údaje nejsou ukládány ani využívány jiným způsobem.

Údaje o používání využíváme prostřednictvím analytických služeb na Stránkách za účelem získání provozních a marketingových dat o vašem používání Stránek, včetně souhrnného způsobu, který vás neidentifikuje, nebo způsobem, který vás pro nás může identifikovat, a který ukazuje které služby nebo funkce používáte nebo k nim přistupujete v rámci Stránek (včetně toho, zda přistupujete k audiovizuálnímu materiálu a dalšímu obsahu Stránek nebo jej stahujete), stejně jako typ zařízení a funkce hardwaru, zemi a jazyk stahování vztahující se k vašemu používání Stránek.

Informace, které získáváme od třetích stran

Můžeme o vás obdržet informace od třetích stran. Například pokud si prohlížíte jinou webovou stránku nebo mobilní aplikaci a na této jiné webové stránce nebo v mobilní aplikaci se přihlásíte k odběru informací od nás, pak nám tato webová stránka nebo mobilní aplikace může přeposlat vaši e-mailovou adresu a určité další informace o vás, abychom vás mohli kontaktovat dle požadavku. Můžete se také rozhodnout, že se zapojíte do aplikace nebo funkce třetí strany prostřednictvím Stránek, kterými nám umožňujete shromažďovat (nebo třetí straně sdílet) informace o vás, včetně Osobních informací.

Můžeme doplňovat nebo kombinovat Osobní informace, které o vás shromažďujeme prostřednictvím Stránek, se záznamy, které jsme obdrželi od třetích stran, abychom zlepšili naši schopnost vám poskytovat služby, přizpůsobit vám náš obsah a nabídnout vám příležitosti k nákupu produktů nebo služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

Soubory cookies, webové majáky a analytické služby

Když navštívíte stránky prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, můžeme do tohoto zařízení umístit některé informace ve formě souborů cookies. Cookies jsou malé textové soubory používané mnoha webovými stránkami k jedinečné identifikaci prohlížeče uživatele, k ukládání informací nebo nastavení v prohlížeči uživatele, aby webová stránka mohla rozpoznat uživatele, když se vrátí, nebo ke sledování chování uživatele při procházení webu. Soubory cookies nám také pomáhají poskytovat přizpůsobené prostředí a mohou nám umožnit odhalit určité druhy podvodů. V mnoha případech můžete spravovat předvolby souborů cookie a odhlásit se z používání souborů cookie a dalších technologií shromažďování údajů konfigurací ochrany osobních údajů nebo jiných nastavení vašeho konkrétního prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud svůj prohlížeč nakonfigurujete tak, aby od nás nepřijímal soubory cookie, některé funkce našich stránek nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a nemusíte mít přístup ke všem službám, funkcím a/nebo propagačním akcím, které můžeme prostřednictvím stránek nabízet.

Webové majáky (také známé jako gify, pixelové značky nebo webové chyby) jsou malé grafické obrázky s jedinečným identifikátorem, který má podobnou funkci jako soubory cookie, které jsou umístěny na webových stránkách a v e-mailech a které nám umožňují určit, zda jste provedli konkrétní akci. Webové majáky lze použít k doručování nebo komunikaci s cookies, k počítání uživatelů, kteří navštívili určité stránky, a k pochopení vzorců používání. Webové majáky lze použít k měření efektivity stránek a reklamy určitými způsoby, například počítáním počtu jednotlivců, kteří navštíví stránky nebo otevřou a zareagují na e-mailovou zprávu, kterou jsme zaslali. Některé webové majáky můžete učinit nepoužitelnými odmítnutím souborů cookie.

Jak jsme uvedli výše, můžeme také používat určité analytické služby a software pro rozpoznávání návštěv webových stránek, abychom zlepšili používání a funkčnost stránek a vytvořili demografický profil. Pokud třetí strany poskytují takové analytické služby a software, mohou třetí strany také obdržet shromážděné informace, včetně osobních údajů, v takovém případě se použití těchto informací třetími stranami řídí jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

Nesledovat požadavky

Pokud není nastavení vašeho prohlížeče nakonfigurováno tak, aby vaše online aktivity a veřejně dostupné informace o vašich online aktivitách byly neviditelné pro analytické nástroje používání webových stránek, nemáme v současné době technologickou schopnost vás vynechat z našeho shromažďování analýz využití prostřednictvím Stránek, pokud nám váš prohlížeč pouze odešle zprávu „nesledovat“ a jinak vás neblokuje před sledováním bez jakékoli akce z naší strany.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pro různé obchodní účely. Vaše osobní údaje a osobní údaje o používání můžeme použít v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů:

Používáme také neosobní údaje o používání pro různé účely, včetně:

Jak sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami, včetně VPA

Kromě toho, jak můžeme používat vaše osobní údaje a údaje o používání, jak je popsáno výše, můžeme také sdílet vaše osobní údaje a údaje o používání s určitými třetími stranami. Jste-li vlastníkem podnikání Amway (dále jen „VPA“), jako jeden z našich registrovaných členů získáte rady a informace od svého osobního obchodního poradenského týmu, sítě podpory sestávající z vašeho sponzora a vaší organizace ve vzestupné linii (upline). Vaše osobní údaje a údaje o používání můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi a důvěryhodnými obchodními partnery třetích stran, se kterými spolupracujeme a kteří poskytují služby a funkce naším nebo jejich jménem, jako jsou společnosti nebo jednotlivci, kteří společně nabízejí produkty a služby, včetně, bez omezení, Amway, vašeho sponzora a vašeho nejbližšího uplina. Chcete-li umožnit určitou komunikaci s vámi a umožnit nám a společnosti Amway spolupracovat s vámi a abychom vám mohli poskytovat vysoce kvalitní podporu, produkty a služby, abyste mohli mimo jiné budovat své podnikání Amway, výslovně souhlasíte s tím, že můžeme sdílet a pravňujete nás ke sdílení vašich následujících osobních údajů a dalších informací se společností Amway a s vaším sponzorem a vaší bezprostřední organizací ve vzestupné linii (upline) při běžné podpoře vašeho podnikání: (a) vaše kontaktní údaje (např. vaše jméno, vaše poštovní a/nebo e-mailová adresa, vaše telefonní číslo (čísla) a vaše faxové číslo (čísla), pokud je to relevantní, (b) vaše pohlaví, věk, státní příslušnost a datum a místo narození, (c) váš rodinný stav, (d) informace o vaší organizaci VPA (např. název vaší společnosti a podrobnosti o vlastnictví a správě) a vaše registrační číslo VPA, (e) vaše registrační číslo u nás a (f) vaše komunikační preference. Tyto informace poskytnuté společnosti Amway také umožní společnosti Amway sledovat vaši aktivitu prostřednictvím Stránek a u nás, včetně toho, zda, kdy a v jakém rozsahu jste zakoupili určité materiály na podporu podnikání od nás nebo od VPA přidruženého k nám. Takový souhlas zůstane v platnosti, dokud nám neoznámíte jeho odvolání. Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby poskytnout také vydavateli vaší kreditní karty, agenturám pro hlášení úvěrů a podvodům, jakékoli třetí straně, se kterou jsme uzavřeli smlouvu, za účelem zpracování plateb za služby a produkty, které si od nás prostřednictvím Stránek zakoupíte, a za účelem vymáhání pohledávek agenturami, pokud nám nezaplatíte dlužné peníze. Pokud používáte stránky a poskytujete osobní údaje prostřednictvím mobilního zařízení, budou vaše osobní údaje přenášeny prostřednictvím sítě vašeho mobilního operátora, a váš operátor k nim tedy může mít přístup. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů svého operátora.

Vědomě nepovolujeme třetím stranám, s výjimkou těch třetích stran provozujících analytické služby na naši žádost nebo oprávněných zákonem (tj. orgány činné v trestním řízení), aby od vás shromažďovaly osobní údaje nebo vás sledovaly (tj. získávaly údaje o provozu prostřednictvím analytických nástrojů) prostřednictvím stránek, ale vaše osobní údaje mohou být přesto viditelné třetím stranám prostřednictvím stránek v rozsahu, v jakém je zveřejníte (například zveřejňováním obsahu na veřejných místech, jak je popsáno výše). Vaše osobní údaje neprodáme.

Vaše osobní údaje a údaje o používání můžeme také použít nebo je sdílet s našimi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi a jinými subjekty, které máme pod kontrolou nebo pod společnou kontrolou s námi, stejně jako se společností Amway, pro obchodní, provozní a související účely v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo převést jakékoli informace, které o vás máme (včetně vašich osobních údajů a vašich údajů o používání) v souvislosti s prodejem, fúzí, konsolidací, změnou kontroly, převodem majetku, reorganizací nebo likvidací našeho podnikání. Vyhrazujeme si právo zveřejnit jakékoli osobní údaje a údaje o používání podle potřeby, pokud jsou tyto informace požadovány orgány činnými v trestním řízení nebo pokud to od nás vyžaduje zákon, smlouva, nařízení, předvolání, soudní příkaz nebo vládní subjekt. Můžeme také zpřístupnit vaše osobní údaje a údaje o používání třetím stranám, pokud máme důvod se domnívat, že zveřejnění takových informací je nezbytné pro vyšetřování možných porušení zákona, pro spolupráci při jakémkoli právním vyšetřování nebo pro identifikaci, kontaktování nebo podání žaloby proti někomu, kdo může porušovat podmínky používání našich stránek.

Vaše volby, včetně přístupu k vašim osobním údajům a jejich opravám

Před shromažďováním vašich osobních údajů prostřednictvím Stránek vždy získáme vaše svolení. Nebudeme používat ani sdílet vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem, který nesouvisí s účely, pro které jste nám tyto osobní údaje poskytli, včetně těch, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, aniž bychom vám poskytli možnost volby, zda jakékoli takové nesouvisející použití povolíte. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám určité osobní údaje, uvědomte si prosím, že vám může být zabráněno v plném využívání funkcí, služeb a/nebo propagačních akcí nabízených prostřednictvím Stránek nebo jinak maximalizovat výhody vašeho členství u nás. Můžeme například vyžadovat vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás zaregistrovali jako člena, dokončili vaše objednávky, přidali vás do seznamů e-mailových zpravodajů nebo vám umožnili komentovat naše blogy nebo jiný obsah, a můžeme vyžadovat vaši domácí adresu, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud byste se chtěli zúčastnit soutěže nebo loterie, kterou můžeme sponzorovat nebo spravovat, a abychom vám mohli zasílat oznámení o cenách, doručovat odměny nebo ceny nebo vás informovat o speciálních nabídkách.

Můžete se odhlásit z používání vašich osobních údajů pro komerční účely. Pokud si již nepřejete dostávat naše marketingová a propagační sdělení, můžete nás kontaktovat e-mailem na customerservice@isc-mail.com, abychom vás odstranili z našich seznamů nebo jinak změnili vaše osobní nastavení v členské oblasti Stránek. Nezapomeňte uvést všechny kontaktní údaje, které chcete odstranit z našeho seznamu propagačních kontaktů, včetně fyzických adres, telefonních čísel a e-mailových adres (všimněte si, že pokud používáte více než jednu e-mailovou adresu, budete muset odeslat svůj požadavek na odhlášení z každé z e-mailových adres, které používáte). Pokud od nás obdržíte jakýkoli online newsletter nebo podobnou propagační e-mailovou komunikaci, budete mít možnost se kdykoli „odhlásit“ z odběru dalších e-mailových zpráv od nás. V některých případech, když můžete navštívit naše stránky, vám mohou umožnit vybrat si, zda si přejete dostávat určité online zpravodaje a propagační aktualizace a aktualizovat své kontaktní údaje. Vaše volba neobdržet propagační a marketingové materiály nám nebrání v tom, abychom si s vámi dopisovali, e-mailem nebo jinak, ohledně vašich stávajících nebo minulých obchodních vztahů s námi (např. nákup našich produktů nebo služeb nebo odpovědi na žádosti o informace, které od nás požadujete, ať už prostřednictvím stránek nebo jinými prostředky), a nebude nám bránit v přístupu k vašim osobním údajům a jejich prohlížení v průběhu údržby a zlepšování stránek a našich produktů a služeb.

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že veškeré osobní údaje, které shromažďujeme na našich stránkách, jsou přesné, aktuální, úplné a spolehlivé pro zamýšlené použití. Pokud si přejete aktualizovat nebo jinak opravit osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete své osobní údaje upravit prostřednictvím příslušného webu po dokončení registrace nebo nás kontaktujte na adrese customerservice@isc-mail.com a my vám s tím pomůžeme. V souladu s naším běžným vedením záznamů můžeme smazat určité záznamy, které obsahují osobní údaje, které jste odeslali prostřednictvím stránek. Nemáme žádnou povinnost uchovávat takové osobní údaje na dobu neurčitou a odmítáme jakoukoli odpovědnost vyplývající ze zničení těchto osobních údajů nebo s ním související. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím příslušných „kontaktních“ odkazů na Stránkách nebo zaslat e-mail na customerservice@isc-mail.com a požádat, abychom vymazali nebo vrátili vaše osobní údaje, a my tak učiníme, přičemž si ponecháme všechny kopie, jak je to nezbytné podle platných zákonů. Měli byste si být vědomi toho, že není vždy možné zcela odstranit nebo smazat všechny vaše informace z našich databází, aniž by v důsledku záloh a jiných důvodů zůstala nějaká zbytková data. Dále nebudeme povinni vyhovět vaší žádosti o vymazání vašich osobních údajů, pokud to bude nezbytné, abychom vaše osobní údaje uchovali z určitých platných obchodních důvodů podle platných zákonů.

Ochrana vašeho soukromí

Vážíme si vaší důvěry a zavazujeme se přijmout přiměřená opatření k ochraně osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím stránek, před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem. Abychom ochránili a zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a zachovali jejich integritu, používáme fyzické, technologické a manažerské kontroly. Přestože zaručené zabezpečení neexistuje na internetu ani offline, vynakládáme obchodně přiměřené úsilí na ochranu takových informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony.

Upozorňujeme však, že je vaší odpovědností chránit heslo, které používáte pro přístup na stránky. Musíte nás neprodleně informovat na adrese customerservice@isc-mail.com, pokud budete mít někdy podezření, že vaše heslo bylo prozrazeno. Důrazně vám doporučujeme, abyste heslo pravidelně měnili, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Protože vaše uživatelské identifikační číslo, uživatelské jméno a heslo jsou specifické pro vás, berete na vědomí svou výhradní odpovědnost za jakékoli a veškeré používání našich Stránek prováděné s vaším uživatelským identifikačním číslem, uživatelským jménem a heslem.

Nahrávání obsahu

Jste výhradně odpovědní za informace a další obsah, který zveřejníte na stránkách nebo jejich prostřednictvím. Jste srozuměni s tím, že osobní údaje, obsah a další informace, které zveřejníte na nebo prostřednictvím veřejných částí Stránek, jsou obecně přístupné, prohlíženy, používány a shromažďovány ostatními (včetně ostatních členů) a mohou mít za následek vyžádané nebo nevyžádané zprávy nebo jiný kontakt od ostatních. Doporučujeme vám, abyste byli opatrní při zveřejňování svých osobních údajů na veřejných místech Stránek. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak máte povolení používat a sdílet jakýkoli obsah a jakékoli informace třetích stran, které můžete zveřejnit na stránkách nebo jejich prostřednictvím, a souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit nás a naše přidružené společnosti, dceřiné společnosti, obchodní partnery, zástupce nebo poskytovatele služeb před poškozením a nároky, závazky, náklady a výdaji vzniklými v souvislosti s vaším poskytováním takových informací a proti nim.

Ukládání a přenos vašich osobních údajů

Sídlíme ve Spojených státech amerických. Vaše osobní údaje budou uloženy v databázích ve Spojených státech a můžeme k nim přistupovat nebo je přenášet k nám ve Spojených státech nebo našim přidruženým společnostem, dceřiným společnostem, obchodním partnerům, zástupcům nebo poskytovatelům služeb kdekoli na světě. Berete na vědomí, že jakékoli informace, které nám poskytnete, mohou být přeneseny a uloženy ve Spojených státech. Používáním Stránek nebo poskytnutím jakýchkoli informací nám dáváte souhlas se shromažďováním, zpracováním, údržbou a přenosem takových informací ve Spojených státech a do nich. Budeme chránit soukromí a bezpečnost osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů bez ohledu na to, kde jsou zpracovávány nebo ukládány.

Odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. Berete na vědomí, že nejsme odpovědní za přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt obsahu jakýchkoli webových stránek, které nevlastníme, neprovozujeme ani neřídíme. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k odkazům na jakékoli takové webové stránky třetích stran je na vaše vlastní riziko a podléhá příslušným zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám těchto webových stránek třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi, kdykoli opustíte stránky, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek třetích stran, na které můžeme odkazovat a které mohou shromažďovat vaše údaje.

Děti

Stránky nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 13 let a vědomě nevyžadujeme ani neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 13, podnikneme kroky k co nejrychlejšímu odstranění takových osobních údajů. Pokud je vám méně než 13 let, neposílejte nám prostřednictvím Stránek svou e-mailovou adresu ani žádné jiné osobní údaje.

Upozornění na změny

Vyhrazujeme si právo změnit nebo nahradit tyto Zásady ochrany osobních údajů dle vlastního uvážení a kdykoli. Takové změny, které mohou zahrnovat doplnění nebo odstranění, nabudou účinnosti okamžitě po zveřejnění na Stránkách. Vaše další používání kterékoli z těchto stránek po zveřejnění jakýchkoli takových změn bude považováno za váš souhlas a přijetí takových změn a revidovaných zásad ochrany osobních údajů. Jasně uvedeme datum, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány a jsou účinné.

Otázky a komentáře

Uvítáme vaše dotazy a komentáře k těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Chcete-li nahlásit známé nebo domnělé porušení ochrany osobních údajů nebo zabezpečení nebo nám zaslat dotazy či stížnosti týkající se ochrany osobních údajů nebo bezpečnosti, kontaktujte nás e-mailem na adrese customerservice@isc-mail.com nebo písemně na adrese InterNet Services Corporation, 1300 Altura Road , Fort Mill, Jižní Karolína 29708, USA.