Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

Zásady ochrany osobných údajov

BERIEME OCHRANU SÚKROMIA VÁŽNE. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich pravidlách ochrany osobných údajov, prečítajte si nasledujúce informácie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie stránok (ako sú definované nižšie) odborníkmi (“vy”), ktorí sú členmi IBOcity a jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností a marketingových partnerov. Spoločnosť IBOcity je odhodlaná chrániť vaše súkromie a bezpečnosť a chce vám poskytnúť čo najlepšie skúsenosti online. Na tento účel chceme, aby ste pochopili, aké informácie zhromažďujeme od vás, ako sa tieto informácie používajú a zabezpečujú a ako môžete kontrolovať ich používanie.

Zozbierané informácie:

Pre každého návštevníka našej webovej stránky náš webový server automaticky rozpozná iba doménové meno spotrebiteľa, ale nie e-mailovú adresu (ak je to možné). Zhromažďujeme iba názov domény, e-mailovú adresu návštevníkov našej webovej stránky, e-mailové adresy tých, ktorí s nami komunikujú prostredníctvom e-mailu, súhrnné informácie o tom, ktoré stránky spotrebitelia pristupujú alebo navštevujú, informácie špecifické pre používateľa o tom, ktoré stránky spotrebitelia pristupujú alebo navštevujú informácie dobrovoľne poskytnuté spotrebiteľom, ako sú informácie o prieskume a / alebo registráciu stránok. Ďalšie informácie získate od predplatiteľov (tí, ktorí sa rozhodli kúpiť akékoľvek produkty alebo služby) Ak sa rozhodnete zakúpiť akékoľvek služby alebo produkty od spoločnosti IBOcity, budeme musieť zhromaždiť číslo kreditnej karty, dátum vypršania platnosti kreditnej karty, typ kreditnej karty (Visa, MasterCard, Discover alebo American Express) a fakturačné meno a adresu, aby ste mohli zaplatiť za tieto služby alebo produkty. V krátkosti spracujeme osobné informácie zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky na účely:

Na spracovanie transakcií kreditnou kartou sa bezodkladne poskytne poskytovateľovi služieb na spracovanie transakcií bezpečne informácie o výške nákupu a informácie o kreditnej karte uvedené hore. Tieto informácie sa prenášajú výlučne na účely spracovania transakcií kreditnou kartou a nie sú prezradené žiadnej inej strane.

Informácie použité pre:

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na zlepšenie obsahu našej webovej stránky, prispôsobenie obsahu a / alebo rozloženia našej stránky pre každého jednotlivého návštevníka a informovanie spotrebiteľov o aktualizáciách na našej webovej stránke. Informácie nie sú zdieľané s inými organizáciami na komerčné účely.

Nikdy nezverejníme vaše osobné údaje tretej strane bez vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu s výnimkou iných spoločností v rámci našej skupiny spoločností a partnerských stránok, odberateľov nášho podnikania a podľa potreby potrebných na spracovanie vašich transakcií kreditnou kartou (ako je uvedené vyššie) (napr. v prípade súdneho príkazu vyžadujúceho zverejnenie údajnej trestnej činnosti súvisiacej s využívaním lokality, s cieľom chrániť verejný záujem).

Spoločnosti, ktoré poskytujú obsah časti našich stránok, môžu získať obmedzený prístup k vašim informáciám, ako aj k údajom o osobnej identifikácii a súhrnných údajoch, ak sa rozhodnete zaregistrovať niektorú z ich súvisiacich služieb, zakúpiť ich produkty alebo poskytnúť súhlas s informáciami. vám poslal. Spoločnosť IBOcity nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov alebo obsah týchto partnerských webových stránok.

Zneužitie alebo neoprávnený prístup k vašim osobným informáciám bude mať za následok prísne a naliehavé kroky zo strany IBOcity.

Použitie súborov cookie:

Používame súbory cookie na ukladanie preferencií návštevníkov, zaznamenávanie informácií o reláciách (napríklad položky, ktoré spotrebitelia pridávajú do nákupného košíka), zaznamenávanie informácií špecifických pre používateľov o tom, na ktoré stránky pristupujú alebo navštevujú používatelia a prispôsobenie obsahu webových stránok na základe typ prehliadača návštevníkov alebo iné informácie, ktoré návštevník odošle.

Odstránenie adresy:

Ak nechcete dostávať e-mail od nás v budúcnosti, dajte nám prosím vedieť tým, že nám pošlete e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, zavoláte nám na vyššie uvedené telefónne číslo alebo nám napíšete na vyššie uvedenú poštovú adresu.

Poštové zásielky:

Ak nám dáte poštovú adresu online, môžete dostať od nás periodické zásielky s informáciami o nových produktoch a službách alebo nadchádzajúcich udalostiach. Ak si neželáte dostávať takéto zásielky, dajte nám prosím vedieť tým, že nám pošlete e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, zavoláte na vyššie uvedené telefónne číslo alebo napíšete na vyššie uvedenú poštovú adresu. PROSÍM, poskytnite nám svoje presné meno a adresu. Budeme si istí, že vaše meno bude odstránené zo zoznamu.

Telefónny kontakt:

Osoby, ktoré nám dodávajú svoje telefónne čísla online, môžu od nás dostávať telefonický kontakt s informáciami o nových produktoch a službách alebo nadchádzajúcich udalostiach. Ak nechcete prijímať takéto telefonické hovory, dajte nám prosím vedieť tým, že nám pošlete e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, zavolajte nám na vyššie uvedené telefónne číslo alebo napíšte nám na vyššie uvedenú poštovú adresu.

Reklamné servery tretích strán:

Nezaväzujeme sa s partnermi alebo nemáme špeciálne vzťahy s inými spoločnosťami reklamných serverov.

Zmeny pravidiel:

Čas od času môžeme použiť informácie o zákazníkoch na nové, neočakávané použitie, ktoré neboli predtým zverejnené v našom oznámení o ochrane osobných údajov. Ak sa naše postupy v oblasti informácií zmenia v budúcnosti, budeme uverejňovať zmeny na našej webovej stránke s cieľom upozorniť vás na tieto zmeny a poskytnúť vám možnosť odobrať sa z týchto nových použití. Ak máte obavy z používania vašich informácií, mali by ste pravidelne kontrolovať naše webové stránky. Zákazníci môžu zabrániť tomu, aby ich informácie boli použité na iné účely, ako sú tie, pre ktoré boli pôvodne zhromaždené, zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, zavolaním na vyššie uvedené telefónne číslo alebo napísaním na vyššie uvedenú poštovú adresu.

Prístup k osobným údajom:

Na požiadanie poskytujeme návštevníkom stránok prístup k všetkým informáciám (vrátane chránených informácií), ktoré o nich uchovávame. Tieto informácie zabezpečujeme dôkladnou kontrolou totožnosti žiadateľa. Spotrebitelia majú prístup k týmto informáciám prostredníctvom e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo napísanú na vyššie uvedenej adrese.

Korekcia osobných údajov:

Na požiadanie ponúkame návštevníkom možnosť opraviť nepresnosti v kontaktných informáciách, finančných informáciách a / alebo jedinečných identifikátoroch. Spotrebitelia môžu túto informáciu opraviť tak, že nám pošlú e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu a zavolajú na vyššie uvedené telefónne číslo alebo nám napíšu na vyššie uvedenú poštovú adresu.

Zabezpečenie stránok:

Pri prenose a prijímaní spotrebiteľských údajov vymenených s našimi stránkami používame vždy šifrovacie technológie štandardného odvetvia. V našich fyzických zariadeniach máme k dispozícii príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím alebo zmenou informácií, ktoré sme získali od vás na našich stránkach. Ak sa domnievate, že tieto stránky nedodržujú uvedené informácie, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedených adresách alebo telefónnych číslach alebo kontaktovať štátne alebo miestne kapitoly kancelárie Better Business Bureau alebo Federal Trade Commission telefonicky na adrese 202.FTC-HELP 202.382.4357) alebo elektronicky na adrese http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm.